29.09.2023.

Šta je daljinsko preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa?

Daljinsko preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa i GPS pracenje.

Daljinsko preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa predstavlja pristupanje datotekama tahografa uz pomoć odgovarajućeg uređaja koji se na njega povezuje. Na taj način se eliminiše potreba za ručnim, odnosno manuelnim, preuzimanjem podataka sa kartica vozača ili samog tahografa svaki put kada je to potrebno.

Ova tehnologija omogućava da se preuzimaju podaci iz datoteka bez napuštanja kancelarije, čime se štedi vreme i resursi. Ona omogućava preuzimanje datoteka sa podacima bez potrebe da se svako vozilo posećuje ponaosob.

 

Od čega se sastoji uređaj za daljinsko preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa?

Uređaj za preuzimanje podataka iz tahografa sastoji se od nekoliko komponenti koje omogućavaju pristup i čitanje podataka. Ove komponente su:

 • Nadzorni uređaj koji služi za upis vremena vožnje, vremena obavljanja aktivnosti koje ne spadaju u upravljanje vozilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i njegovog pređenog puta
 • Zapisni list, deo u tahografu koji neprekidno beleži podatke koji moraju ostati trajno zapisani
 • Digitalna pametna kartica na kojoj se čuvaju svi relevantni podaci
 • Čitač pametnih kartica koji omogućava preuzimanje podataka direktno iz kartice vozača
 • Data kabl koji se koristi za povezivanje čitača pametnih kartica s digitalnim tahografom kako bi se preuzeli podaci

Od cega se sastoji uredjaj za daljinsko preuzimanja podataka iz digitalnog tahografa.

 

RV Download 4G – uredjaj sa preuzimanje podataka iz tahografa i kartica vozaca

RV DOWNLOAD 4G je uređaj koji vam omogućava da preuzimate podatke sa digitalnog tahografa i kartice vozača na daljinu, bez potrebe za fizičkim kontaktom. Ovaj uređaj koristi 4G mrežu za prenos podataka, što znači da je veoma brz i pouzdan. RV DOWNLOAD 4G vam takođe omogućava da pratite lokaciju vašeg vozila u realnom vremenu putem mobilnog telefona, bilo da koristite Android ili iOS operativni sistem. RV DOWNLOAD 4G je jednostavan za instalaciju i korišćenje, a može vam pomoći da smanjite troškove i optimizujete iskorišćenost vašeg vozila.

 

GPS praćenje putem aplikacije za digitalne tahografe

GPS praćenje putem aplikacije za digitalne tahografe je tehnologija koja omogućava da se prati i kontroliše rad i kretanje vozila. Ova tehnologija nudi brojne prednosti kao što su:

 • povećanje sigurnosti saobraćaja jer je moguće pratiti da li vozači poštuju propise o radnom vremenu, brzini, pauzama i odmoru
 • poboljšanje efikasnosti i produktivnosti, jer se može optimizirati planiranje ruta, smanjiti potrošnja goriva, izbeći gužve i zastoji, pratiti stanje vozila i tereta
 • smanjivanje papirologije, jer se može automatski generisati izveštaj o aktivnostima vozača i vozila, kao i olakšati preuzimanje i čuvanje podataka s digitalnih tahografa.

GPS pracenje vozila putem aplikacije za digitalne tahografe.

 

Koje informacije dobijete u izveštaju prilikom daljinskog preuzmanja podataka iz tahografa?

Izveštaj koji dobijate prilikom daljinskog preuzimanja podataka sa digitalnog tahografa sadrži sledeće informacije:

 • Identifikacija vozača i vozila – ime i prezime vozača, broj kartice, registracioni broj vozila, broj tahografa, datum i vreme preuzimanja podataka.
 • Pregled aktivnosti vozača – grafikon koji prikazuje vreme provedeno u različitim aktivnostima po danima i satima, kao i ukupno vreme za svaku aktivnost u izabranom periodu.
 • Pregled prekršaja – tabela koja prikazuje sve prekršaje koje je vozač napravio u izabranom periodu, kao što su prekoračenje dozvoljenog radnog vremena, nedovoljna pauza ili odmor, prekoračenje brzine i slično
 • Pregled brzine – grafikon koji prikazuje brzinu vozila u izabranom periodu, kao i maksimalnu brzinu koja je postignuta
 • Pregled događaja i grešaka – tabela koja prikazuje sve događaje i greške koje su se desile u izabranom periodu, kao što su umetanje ili vađenje kartice vozača, početak ili kraj rada, podešavanje sata, neispravnost tahografa ili senzora i sl.

 

Šta Vortex ima u ponudi i kako moze da vam pomogne

Vortex je kompanija koja se bavi prodajom digitalnih tahografa i opreme, kao i pružanjem usluga GPS praćenja i arhiviranja podataka. Pored toga, nudi rešenje za daljinsko preuzimanje, arhiviranje i analizu podataka iz digitalnih tahografa i sa kartice vozača pomoću RV download 4G uređaja koji, kao što smo rekli,  omogućava GPS praćenje lokacije, brzine, potrošnje goriva i drugih parametara vozila u realnom vremenu na mapi. Vortex je pouzdan partner koji Vam može pomoći da poboljšate bezbednost, efikasnost i kvalitet Vašeg poslovanja u oblasti drumskog transporta.

Author: Nikola Srećković