16.05.2023.

Digitalni tahograf uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu digitalni tahografa.

Tema ovog teksta – digitalni tahograf uputstvo za upotrebu – pomoći će vam da razumete kako se koriste najnoviji modeli digitalnih tahografa koji su standardizovani od strane Evropske unije. To je obavezan uređaj u zemljama EU od 2006. godine i od 2011. godine u Srbiji za komercijalna vozila koja prevoze teret ili putnike.

Tahograf je uređaj koji se koristi za snimanje podataka o radnom vremenu vozača, njegovoj brzini i pređenom putu. Dodatno, tahograf beleži podatke i o ukupnom vremenu vožnje i vremenu odmora, kao i o identitetu vozača i karakteristikama vozila, što je veoma važno za proveru usklađenosti sa saobraćajnim propisima.

Digitalni tahograf došao je na mesto analagnog uređaja koji je koristio papirnu traku za snimanje podataka, dok digitalni sve beleži na kartici vozača i u memoriji uređaja. Prednost digitalnog u odnosu na analogni je to što automatski, precizno beleži podatke o kretanju vozila. Ovo, ali i činjenica da se podacima pristupa putem posebnog softvera, smanjuje mogućnost krivotvorenja zapisa.

 

Uputstvo za korišćenje digitalnog tahografa

S obzirom na činjenicu da su se na našim prostorima dugo koristili analogni tahografi, te da su i dalje zastupljeni, ukazala se potreba da objasnimo korake u korišćenju digitalnog tahografa.

Vozač kamiona ubacuje karticu u digitalni tahograf.

 

1. Ubacivanje kartice u digitalni tahograf

Pre početka vožnje, vozač se mora prijaviti i omogućiti svoju identifikaciju koristeći karticu za digitalni tahograf. Svaki vozač mora imati posebnu karticu sa njegovim podacima (ime i broj vozačke dozvole).

Stoga je prvi korak umetanje kartice u prorez za karticu na digitalnom tahografu. Potom će uslediti provera valjanosti kartice i identifikovanje vozača.

 

2. Odabir načina rada

Nakon što se izvrši identifikacija vozača putem kartice, tahograf će prikazati tri načina rada koje treba da odaberete: rad, dostupan ili odmor.

  • Rad – treba odabrati kada započinjete vožnju ili se vraćate sa pauze pa želite da je nastavite.
  • Dostupan – bira se kada ne vozite, ali je dostupan za rad, kao što je uloga suvozača u vožnji ili dostupnost za obavljanje nekih drugih zaduženja.
  • Odmor – treba izabrati kada idete ide na pauzu. Tahograf će beležiti vreme odmora.

Svi vozači su u obavezi da odaberu jedan od modela u zavisnosti od svog trenutnog statusa.

 

3. Početak vožnje

Nakon odabira modela “rad”, možete započeti vožnju. Tahograf će početi da snima podatke o vašoj brzini i vremenu koje provodite vozeći. Povremeno možete pogledati u ekran tahografa da vidite da li uređaj tačno beleži podatke o vašoj vožnji.

 

4. Odmor

Svi vozači komercijalnih vožnji trebalo bi da poštuju zakonske propise o vremenu odmora. Ove podatke o vremenu provedenom u odmoru beleži tahograf i svakako bi bili dostupni nadležnim organima u slučaju da se ukaže potreba za proverom. Stoga, kada idete na pauzu, obavezno promenite način rada na “odmor” ili “dostupan”.

 

5. Završetak vožnje

Kada želite da završite vožnju za taj dan ili jedan određeni period, potrebno je da način rada promenite u “dostupan”. Tada će tahograf prestati da beleži podatke o vožnji.

 

6. Izrada izveštaja

Kada vi ili neko od vaših nadređenih treba da uzme izveštaj o vašoj vožnji, prvo je potrebno da ubacite svoju karticu kako bi se generisani podaci povezali sa njom. Da bi ponudili izveštaj o vožnji, neki uređaji zahtevaju određenu količinu podataka, te je moguće da izveštaj neće biti dostupan nakon kratke relacije.

Uzimanje izveštaja zapravo podrazumeva prenos podataka sa kartice na laptop ili pametan telefon gde ih je moguće očitati. Nakon što ste uneli karticu u uređaj, potrebno je da povežete laptop i tahograf i potom pokrenete softver za učitavanje podataka. Osim ovakvog povezivanja, postoji i mogućnost korišćenja ključa za preuzimanje podataka koji se uključuje u tahograf.

U toku prenosa podataka, pojaviće vam se određeni simboli na ekranu tahografa, ali to nije znak da treba prekidati vezu laptopa i uređaja. Nemojte prekidati vezu sve dok se podaci ne prenesu u potpunosti.

Moguće je i da sam vozač uzme odštampani izveštaj prilikom vađenja kartice i to ćemo objasniti u narednom koraku.

 

7. Vađenje kartice za digitalni tahograf

U načelu, na kraju smene, kartica vozača može da ostane u tahografu, ali je morate izvaditi kada na vaše mesto dolazi drugi vozač ili kada treba da vozite drugo vozilo.

Karticu možete izvaditi samo kada vozilo miruje. Nekada je neophodno, pak, uključiti kontakt. Potom, potrebno je da odaberete model za završetak vožnje. Nakon toga, pritisnite dugme za izbacivanje kartice.

Pojaviće vam se znak u vidu rastućih stubaca na displeju uređaja. To je znak da je se vrši prenos podataka na karticu. Nakon što vam ponudi da unesete zemlju ili region u kom ste vozili, ponudiće vam i da odaberete da li želite odštampani izveštaj. Ukoliko želite izveštaj, samo potvrdite pritiskom na opciju “da”.

Digitalni tahografi su važni za uspostavljanje bezbednosti na putevima, obezbeđivanje usklađenosti sa propisima, održavanje fer konkurencije i poboljšanje operativne efikasnosti u transportnoj industriji. Tačnim beleženjem i praćenjem podataka o vozaču i vozilu, oni igraju vitalnu ulogu u povećanju odgovornosti, transparentnosti i ukupne bezbednosti komercijalnog transporta.

Author: Nikola Srećković