12.07.2023.

Oznake na tahografu 

Oznake na digitalnom tahografu.

Oznake na tahografu komuniciraju važne informacije vozačima koji, zahvaljujući ovakvim simbolima, u svakom trenutku mogu da prate status svoje vožnje. Između ostalog, ove oznake mogu signalizirati određene greške i kršenje propisa što može biti korisno svim autoprevoznicima.

Najvažnije oznake na tahografu uključuju status vozača (vožnja ili odmor), greške i prekršaje, brzinu, datum i vreme. Svaka od njih ima specifičan simbol ili kombinaciju slova i brojeva koji označavaju određenu aktivnost ili status.

Tahografske oznake su standardizovane na nivou Evropske unije kako bi se osiguralo njihovo razumevanje na nadnacionalnom nivou, što je posebno značajno za tranzit van granica jedne zemlje. Osim toga, standardizacija oznaka na tahografu olakšava praćenje usklađenosti ponašanja vozača sa saobraćajnim propisima.

Shvatajući važnost ispravne upotrebe tahografa, kompanije autoprevoznika često organizuju obuku za korišćenje i čitanje oznaka.  U nastavku ćemo predstaviti nekoliko važnih oznaka za digitalni tahograf kako biste stekli uvid u osnove označavanja na ovom uređaju.

 

Simboli na digitalnom tahografu 

Digitalni tahograf je uređaj koji se koristi u komercijalnim vozilima za snimanje podataka u vezi sa aktivnostima vozača, kao što su vreme vožnje, periodi odmora i brzina kretanja. Svi tahografi koriste različite simbole za označavanje različitih funkcija i statusa. Evo nekih uobičajenih na digitalnom tahografu:

 

Vožnja 

Simbol za vožnju obično je ikona automobila koji označava aktivnost vožnje. Najčešče je predstavljen siluetom vozila sa strelicom koja pokazuje smer kretanja.

 

Odmor

Piktogram kreveta označava odmor za vozača. Nekada je pauza predstavljena i simbolom stolice.

 

Prekid vožnje

Prekid vožnje su zapravo kratke pauze koje se razlikuju od odmora i zbog toga imaju posebnu oznaku. Može biti predstavljen ikonicom zaustavljenog sata, šoljicom za kafu ili nekim drugom simbolom koji označava privremeno zaustavljanje.

 

Greška ili upozorenje

Simbol uzvičnika, upitnika ili trougla sa uzvičnikom označava da je došlo do neke greške vozača ili neispravnosti tahografa.

 

Brzina

Oznaka za brzinu može biti ikona brojača brzine sa prikazanim brojem ili silueta automobila sa vrednošću brzine. Ovaj simbol označava brzinu kretanja vozila u određenom trenutku.

 

Poslovi koje obavljaju vozači osim vožnje

Simbol dva ukrštena čekića treba koristiti kada ne vozite, ali se bavite nekim drugim poslom: utovar ili istovar robe, ukrcavanje putnika, pranje vozila i slično. 

 

Dostupnost vozača

Dostupnost vozača za vožnju se označava simbolom kvardatića sa dijagonalnom linijom unutar njega. Ovaj znak treba koristiti kada ne vozite, ali ste raspoloživi za vožnju u slučaju da postoji potreba.

 

Simbol isteka kartice

Ovaj simbol se pojavljuje kada se bliži datum isteka pametne kartice vozača. Ona služi kao podsetnik vozaču da obnovi karticu pre nego što postane nevažeća.

 

Prekoračenje pauze za odmor

Prikazuje se kada vozač prekorači maksimalno dozvoljeno trajanje pauze za odmor. Služi kao upozorenje da vozač možda krši propise o vožnji i da treba da prilagodi raspored odmora.

 

Kalibracija

Ovaj simbol se prikazuje kada tahografski sistem zahteva kalibraciju ili ponovnu kalibraciju. Služi kao podsetnik vozaču ili operateru vozila da zakaže neophodno održavanje.

 

Preuzimanje podataka

Pojavljuje se kada podatke tahografa treba preuzeti ili preneti u centralni sistem radi dalje analize i usaglašenosti.

 

Datum

Ikonica kalendara sa informacijom o aktuelnom danu, mesecu ili godini, ili samo datum predstavljen na klasičan način, putem brojeva – metode su predstavljanja datuma na tahografu.

 

Vreme

Vreme se odnosi na trenutak u vremenu u kom su se podaci evidentirali. Moguće je da bude prikazano simbolom sata, digitalnim brojevima ili kazaljkama.

Pored jasne evropske standardizacije u pogledu označavanja, važno je napomenuti da se specifični simboli i njihov izgled mogu neznatno razlikovati u zavisnosti od marke i modela uređaja za digitalni tahograf. Vozači obično dobijaju uputstvo za upotrebu koje objašnjava simbole i njihova značenja za njihov specifični tahografski sistem.

Author: Nikola Srećković